PRZEDŁUŻONA GWARANCJA MITSUBISHI

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW NAPRAW
DLA SAMOCHODÓW MARKI MITSUBISHI

Przedłużona Gwarancja Mitsubishi umożliwia beztroskie korzystanie z pojazdu przez kolejne lata po wygaśnięciu gwarancji producenta. W przypadku wystąpienia awarii zapewniamy możliwość bezgotówkowych napraw w Autoryzowanym Serwisie Mitsubishi bez zbędnych formalności.

Kto może przystąpić do ubezpieczenia

Każdy właściciel samochodu marki Mitsubishi:

 • zakupionego w autoryzowanej sieci dealerskiej na terenie Polski
 • zarejestrowanego na terenie Polski
 • o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony
 • będący na gwarancji producenta, czyli w wieku do 5 lat i przebiegu nieprzekraczającym 100 000 km
Przedłużona Gwarancja Mitsubishi

Korzyści z ubezpieczenia

 • pewność kompleksowych napraw po zakończeniu gwarancji podstawowej producenta
 • naprawy w ramach ubezpieczenia wykonywane są w Autoryzowanych Serwisach Mitsubishi z użyciem oryginalnych części i materiałów eksploatacyjnych
 • wyższa wartość rezydualna aut w momencie odsprzedaży
 • pokrycie kosztów napraw na terytorium geograficznym Europy
 • atrakcyjna cena ubezpieczenia, minimum formalności

Zakres i najważniejsze cechy programu

 • ochrona ubezpieczeniowa na 12/24 miesiące lub do osiągnięcia przez pojazd przebiegu 200 000 km
 • suma ubezpieczenia równa wartości fakturowej samochodu
 • ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte mechaniczne, elektryczne i elektroniczne elementy i zespoły fabrycznie zamontowane w pojeździe *
 • ochrona na terenie geograficznym Europy
Cechy Przedłużonej Gwarancji Mitsubishi

Zakres terytorialny

Ubezpieczenie kosztów napraw obowiązuje na terenie geograficznym Europy.

Zakres terytorialny Przedłużonej Gwarancji Mitsubishi
*Szczegółowy opis elementów objętych ochroną ubezpieczeniową znajduje się w Warunkach Ubezpieczenia Kosztów Napraw (UKN) dla Samochodów Mitsubishi. Zakres ochrony zależy od wybranego wariantu ubezpieczenia.

 

Przedłużona Gwarancja Mitsubishi to nazwa handlowa ubezpieczenia kosztów napraw dla pojazdów marki Mitsubishi oferowanego przez zakład ubezpieczeń Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft in Liechtenstein AG. Zakres ubezpieczenia zależy od wybranego przez klienta wariantu, a szczegółowe warunki ubezpieczenia określa umowa ubezpieczenia i jej załączniki. Mitsubishi Motors nie jest stroną umowy ubezpieczenia, a ubezpieczenie nie stanowi gwarancji, w tym w rozumieniu art. 577 i następnych kodeksu cywilnego.